Във ФЖМК се проведоха семинари на тема “Media Content Management: European Elections”

seminarНа 16 и 18 април 2024 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация се проведоха семинари на тема “Media Content Management: European Elections” с участието на студенти от III курс на специалностите „Журналистика“ (профил „Радио“) и „Комуникационен мениджмънт“.
Събитията са част от изпълнението на проект 2021 CE 16BAT144 COPE “Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students”, чиято основна цел е разработването на многоезичен масов отворен онлайн курс (MOOК) за обучение на студентите по журналистика в областта на отразяването на събитията в Европейския съюз. Българската версия на курса вече е достъпна на уебсайта на проекта. Наличен е и наръчник към курса на английски език.
Семинарите бяха водени от доц. д-р Мануела Манлихерова и д-р Цветелина Джамбазова, като по време на тях беше дадена подробна информация за структурата на МООК. Представени бяха Модули 1, 2 и 4 от лекционния курс, които се фокусират върху историята на Европейския съюз, общностните институции и кохезионната политика на Съюза. Засегната беше и темата за предстоящите избори за Европейски парламент и мотивацията на младите хора за участие в тях.
Вторият семинар завърши с посещение на Българската национална телевизия, където журналисти запознаха студентите с особеностите на процеса на отразяването на европейски теми.

sem24