djЗагубихме гл. ас. д-р Димитър Найденов

След тежко и продължително боледуване на 16 юни 2023 г. почина нашият скъп колега и приятел гл. ас. д-р Димитър Найденов-Джими.
Димитър Найденов е роден на 18 ноември 1958 г. в София. Завършва специалност журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Веднага след завършването си постъпва през 1983 г. като асистент във факултета и в продължение на 40 години преподава „Пресжурналистика“ като един от най-обичаните от студентите и популярни преподаватели.
Журналистическата кариера на Димитър Найденов започва от ученическите години, преминава през в. „Софийски университет“, в. „Учителско дело“, още като студент става един от основателите на в. АБВ.
След промените Димитър Найденов става един от най-търсените, компетентни експерти в областта на медиите и политическия ПР и разработва редица ефективни политически, изборни и др. кампании. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Кризисни ситуации и медийно поведение“.
Димитър Найденов е автор на монографиите „Пресжурналистика“ и „Фейк нюз“, на стотици статии, политически анализи, интервюта и коментари. Многобройните му колеги и възпитаници ще го помнят винаги с неговото обаяние, огромна ерудиция и аналитичен ум, съчетани с невероятното му чувство за хумор, доброта и отзивчивост.
Поклон пред паметта му.