Започна Международната научна конференция “Media and Communication: Transformations and Development in the Digital Age” във ФЖМК

За четвърта поредна година Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Международна научна конференция „Комуникацията и медиите на XXI век“. Тази година форумът се провежда на 26 и 27 октомври 2023 г. онлайн в платформата Microsoft Teams. Темата на конференцията през 2023 г. е "Media and Communication: Tranformations and Development in the Digital Age".

c23

Събитието е част от две големи годишнини на академичната общност на Софийския университет - 135 години от основаването на СУ „Св. Климент Охридски“ и 50 години от създаването на Факултета по журналистика и масова комуникация.
Академични партньори на Международната конференция са престижни чуждестранни университети: Източният университет в Кентъки, САЩ, Политехническият институт в Лисабон, Португалия, Университетът във Вилнюс, Литва, Университетът в Букурещ, Румъния, Университетът Витаутас Магнус в Литва.
В рамките на два дни участие ще вземат 93 представители на световната академична и институционална общност – 16 участници от чужбина и 77 от България.
Пленарната сесия започна в 10:00 ч. (българско време) с откриване на конференцията от проф. д-р Веселина Вълканова, Декан на ФЖМК. В словото си проф. Вълканова поздрави участниците и изрази задоволство, че в конференцията участват водещи изследователи, учени, преподаватели и практици в областта на медиите и комуникациите, както и от впечатляващата научна програма на конференцията по ключови теми от развитието на медиите, комуникациите и образованието по журналистика в 21-ви век.
Проф. Вълканова подчерта, че в началото на 21-ви век образователните институции и особено университетите се изправят пред редица социални предизвикателства, преминават през структурни и образователни трансформации, свързани с радикалните промени на средата и с необходимостта от значителни преобразувания на образователните процеси, на академичните програми и подходи на преподаване, свързани и с необходимостта от дигитализация.
В словото си проф. Веселина Вълканова очерта накратко основните характеристики на българската медийна среда, която преминава през динамични и сложни процеси на трансформация през последните две десетилетия. Процесите са свързани както с дигитализацията и с промяната в бизнес моделите на медиите, така и с драстично различния социален, културен, професионален контекст на комуникациите в глобален мащаб. В периоди на трансформации и кризи журналистиката и медиите като публични институции се оказват в различни рискови ситуации, които застрашават свободата на словото, професионалните стандарти и в крайна сметка - плурализма и демокрацията. В същото време медийната индустрия се развива в среда на несигурност, като неблагоприятните икономически показатели - нарастващи разходи и свиване на доходите на домакинствата, и глобалните проблеми като избягването на новините и умората от тях, както и рискът икономическата слабост да направи новинарските организации още по-зависими от държавната реклама, водят до сътресения и дълбоки смущения, засягащи медиите и тяхното функциониране.
В края на речта си проф. Вълканова приветства участниците в Пленарната сесия и представи четиримата водещи изследователи, които взеха участие в нея.

c23
Самата сесия беше модерирана от доц. д-р Мануела Манлихерова. Началото на дискусията бе поставено от проф. д-р Марк Дюз от Университета в Амстердам, Нидерландия, водещ изследовател в областта на журналистиката и медийната култура. Проф. Дюз представи доклад на тема “The Glitch, Uncanny, and Dizziness of Freedom: Articulating (a Future for) Media Studies”, в който сподели пред слушателите мнението си, че съвременният контекст на живот, който се води в медиите, а не с тях, предлага предизвикателството да се намерят начини за ефективно изучаване на медиите. Докато учените, работещи във всяка друга област, са склонни да разглеждат медиите като нещо, което се случва в живота на хората, в медийните изследвания се вижда как хората създават светове в и чрез медиите.
След това думата бе дадена на проф. д-р Бенедикт Шнелбехер от Университета в Саарланд, Германия, експерт в развитието на дигитални бизнес модели. В доклада си проф. Шнелбехер се фокусира върху силата на дигиталните технологии и тяхното влияние върху обществото.
Темата за трансформацията на медийната журналистика и корпоративната журналистика бе разгледана от проф. д-р Сурбхи Дахия от Индийския институт по масова комуникация в Ню Делхи, бивш журналист от вестник The Tribune и настоящ изследовател на англоезичната журналистика в Индия.
Пленарната сесия завърши с доклад на проф. д-р Хасан Салиу от Колежа ААВ в Прищина, Косово – бивш Декан (2011-2016) на Колежа ААВ, изследовател в областта на публичната дипломация, медийната грамотност и връзките с обществеността. Именно националната телевизия и дигитална журналистика стояха в центъра на представянето на проф. Салиу.
Конференцията ще продължи в 10 паралелно провеждани панела: “Media and Digital Change”, “Risks and Opportunities of Digital Communication”, “Contemporary Aspects of Media and Communication”, “Digital Transformation of Media and Communication”, “Future Trends in Communication Professions”, “The Past, Present and Future of Media”, “Local and Regional Dimensions of Media and Communication”, “Media Environment Challenges”, “Contemporary Dimensions of Media and Journalism” и “Emerging Technologies and New Media Culture”.
В работните панели преподаватели и изследователи от български университети и институции – ФЖМК на СУ, ФФ на СУ, НБУ, ВТУ, ЮЗУ, Американския университет в Благоевград, Варненски свободен университет - ще дискутират по широк кръг от проблеми със свои колеги от чуждестранни висши училища от 15 държави: Източният университет в Кентъки, САЩ, Университетът във Вилнюс, Литва, Университетът в Саарланд, Германия, Университетът в Триест, Италия, Университетът в Торино, Италия, Политехническият институт в Лисабон, Португалия, Университетът в Аликанте, Испания, Колежът ААВ в Прищина, Косово, Университетът в Амстердам, Нидерландия, Корейският университет в Република Корея, Индийският институт за масова комуникация в Ню Делхи, Университет Еотвос Лоранд в Унгария, Силезийският университет в Полша, Харковският национален икономически университет в Украйна.
Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с научно рецензиране.

Сайт на конференцията