На 5 октомври 2022 година се проведе тържествено заседание на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ на ФЖМК,на което беше отбелязана 80-годишнината на проф. д-р Минка Златева, дългогодишен преподавател, доайен и основател на катедрата. Деканът на факултета проф. д-р Веселина Вълканова поздрави проф. Златева за юбилея като ѝ връчи сертификат за изключителни дългогодишни постижения и принос в развитието на катедрата „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, в областта на науката и образованието.

zl80