Жив интерес към Деня на отворените врати във ФЖМК

На 16 март 2024 г. Факултетният студентски съвет и Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийския университет „Св. Климент Охридски” организираха Ден на отворените врати във ФЖМК. Събитието събра кандидат-студенти, които имат интерес към бакалавърските програми на ФЖМК - „Журналистика”, „Връзки с обществеността”, „Книгоиздаване” и „Комуникационен мениджмънт”.

den

Събитието беше открито от председателя на Факултетния студентски съвет Камелия Димова, която приветства младите хора и техните родители.


den

Деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова представи Факултета в юбилейната 50-годишнина от неговото създаване, представи бакалавърските, магистърските и докторските програми, традицията на Алма матер и академичния състав. Деканът разказа на бъдещите студенти историята на сградата, възможностите за учене и практики, за реализация и за развитие. Проф. д-р Веселина Вълканова представи деканския съвет на ФЖМК, катедрите чрез техните представители и даде думата за въпроси към студентите и преподавателите.

den

Бъдещите първокурсници задаваха въпроси относно процедурата за кандидатстване, за програмите на различните специалности и за бъдещата реализация след завършване на образование във ФЖМК. Особено интересна за присъстващите се оказа и възможностите за мобилност с цел образование по програмата „Еразъм +”.

den

Допълнителни насоки и информация към кандидат-студентите дадоха преподаватели от различни катедри - доц. д-р Светлана Станкова, доц. д-р Калин Калинов, доц. д-р Мила Серафимова, гл. ас. д-р Анета Милкова, гл. ас. д-р Йордан Карапенчев, гл. ас. д-р Никола Вангелов, ас. д-р Ирина Гъркова, ас. д-р Виктория Бисерова, ас. д-р Кирил Хавезов. 

На събитието присъстваха бивши и настоящи студенти на Факултета по журналистика и масова комуникация, които споделиха за успешните си и продуктивни студентски години, за приятелствата и професионалните контакти, които са създали по време на ученето във ФЖМК.

След като въпросите приключиха, колегите от Студентския съвет инициираха обща снимка за спомен от събитието, след което показаха на бъдещите студенти аудиториите, учебните зали, специализираните учебните студия и компютърни зали.

Скъпи млади колеги, надяваме се да се срещнем скоро отново - вече като първокурсници във Факултета по журналистика и масова комуникация!