1992

Сборници

 1. Комуникацията. Авт. Харолд Ласуел, Уилбър Шрам, Мелвин де Фльор, Доналд Робъртс, Денис Маккуейл. Състав., отг. ред., предг. Радослав Бобчев. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1992. – 144 с. ISBN 954-8194-02-3

 2. Общуване с текста: Сборник с теоретически статии и есета. Състав. Ангел Ангелов, Александър Кьосев. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 300 с. ISBN 954-07-0083-3

 3. Психотехника на убеждаващото въздействие. Авт. Ролф Уайт, Р. А. Бауър, Р. Мъртън, Е. Ноел-Нойман, П. Б. Шетели, А. фон Шак, А. Миото, Х. Х. Хаймън, Б. Л. Смит, Е.-А. Фреде, В. Якобсен, Р. Мъртън. Състав. Константин Ангов. – София: Хъски, Факултет по журналистика и масова комуникация, 1992. – 172 с. ISBN 954-8194-03-1

 4. Свободата на печата в България 1879-1947: Документален сборник. Състав., предг. Василка Танкова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 184 с.

 5. Случаят Тютюн 1951–1952 г.: Стенограми, статии, рецензии, спомени. Състав. Алберт Бенбасат, Анна Свиткова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 332 с.

Монографии

 1. Ангов, Константин. Всевластна ли е телевизията: Анкети. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1992. – 167 с. ISBN 954-8194-01-5

 2. Велинова, Миглена. 1000 вестника: Справочник на българската преса след 10.XI.1989 г.: Посвещава се на 150-годишнината на българската журналистика. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1992. – 287 с. ISBN 954-8194-05-8

 3. Димитров, Веселин. Радиопрограмата: [Изследване]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 164 с.

 4. Доганов, Димитър; Палфи, Ференц. Рекламата каквато е. – Варна: Princeps, 1992. – 318 с. ISBN 954-8067-03-X

 5. Иванов, Стефан. Българската детско-юношеска периодика 1878-1944: Ист.-библиогр. изследване. – София: Дом на лит. и изкуствата за деца и юноши, 1992. – 572 с.

 6. Кафтанджиев, Христо. Езикът на рекламата – графика и текст. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 1992. – 224 с. ISBN 954-8194-04-Х

 7. Мончев, Найден. Комуникации и иновационни процеси: Информационни и науковедски проблеми. – София: Унив. изд. Стопанство, 1992. – 150 с. ISBN 954-494-024-3

 8. Пешева, Маргарита. Телевизията – политическата машина. – София: ИК Еркюл, [1992]. – 374 с. ISBN 954-8301-01-6 

 9. Стоицова, Толя. И усмивката може да бъде заповед: Как да се научим да разбираме езика на тялото. – София: Европринт, ИКО-Интелект – София, 1992. – 128 с. ISBN 954-8140-01-2

 10. Филева, Петранка. Необвързаността в системата на международните отношения. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 208 с.

 11. Чолаков, Стефан. Хумористичният вестник „Щурец” и неговият редактор Райко Алексиев: [Изследване]. Предг. Радой Ралин. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 54 с.

 12. Ars Erotica. Състав. Орлин Спасов. – София: Дом за литература и изкуства за деца и юноши, Кръг Синтез към Дружеството за нов български университет, 1992. – 268 с.

Студии и статии

 

 1. Атанасов, Любен. За всеобщия изходен признак и общото определение на „библиография”. В: Библиотекознание, библиография, книгознание, 1992, №2, с. 93-106.

 2. Атанасов, Любен. Понятието „библиография” в българската библиографска наука. В: Българска книга: месечно списание за нови книги, библиография и критика, Год. 1, 1992, №9, с. 55-58.

 3. Бекярски, Александър. Приложение на компютърните технологии в телеконферентните системи за комуникация. В: Съобщения и информатика, 1992, №10, с. 44-45.

 4. Божилова, Светлана. Музиката на малкия екран. В: Музика, 1992, №3, с. 15.

 5. Бойчев, Бойчо Й. Цитатът във философската комуникация: Предмет и метод на изследването. В: Научни трудове – Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров. Т. 24, 1992, с. 108-116.

 6. Велчева, Вержиния. Когато вестникът напише, докажи, че не си камила. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №3, с. 6-8.

 7. Владимиров, Д. Алкохолно поведение и стил на комуникация. В: Българско списание по психология: тримесечно издание = Bulgarian journal of psychology, 1992, №1, с. 36-39.

 8. Вълканова, Веселина. Иконична информация и графични стратегии. В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №1, с. 4.

 9. Вълканова, Веселина. Силата на стила. В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №2, с. 50.

 10. Георгиев, Благовест. Фирмена култура и комуникация. В: Арт: издание за литература, изкуство и култура, Год. 2, 1992, №15, с. 9.

 11. Георгиев, Борислав Л. Прагматическите норми на езикова комуникация в обучението по български език. В: Български език и литература: научно-методическо списание, Год. 35, 1992, №2, с. 20-26.

 12. Гергова, Ани. Библиофилство и библиография. В: Българска книга: месечно списание за нови книги, библиография и критика, I, 1992, №7, с. 3–5. 144.

 13. Гергова, Ани. За авторската свобода и достойнство. В: Българска книга: месечно списание за нови книги, библиография и критика, Год. 1, 1992, №1, с. 6-12.

 14. Данова, Надя. Реформаторът [Константин Фотинов]: 150 г. българска журналистика. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №10, с. 40-43.

 15. Денчева, Ваня. Езикът на вещите във визуалната комуникация. В: Известия на Националния исторически музей, 1992, №9, с. 269-275.

 16. Дринова, Радияна. Стратегии на усвояване и стратегии на комуникация [при чуждоезиковото обучение]. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 1992, №3, с. 8-13.

 17. Дюлгеров, Асен. Лоялна конкуренция и достоверност в търговската комуникация. В: Правна мисъл, 1992, №4, с. 3-10.

 18. Йорданова, Любима; Тодорова, Елена; Шамрай, Татяна. Наблюдения върху манипулативната функция на езика у нас. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 24, №4, 1992, с. 75-81.

 19. Каракачанов, Александър и др. Политика и журналистика: Намордник или... информационен терор? В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №5, с. 4-14.

 20. Кирилов, Светлозар и др. Предизборна кампания'91. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №1, с. 2-10.

 21. Колева, Албена; Кръстева, Галя. Външните новини като мярка за интегрираността на България към света: Анализ на външните новини в централния български печат. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, 1992, №6, с. 24-31.

 22. Куценок, Игор. Рационално за ирационалното. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №2, с. 14-16.

 23. Кьосев, Александър. Антиутопия за българския читател. В: Общуване с текста: Сборник с теоретически статии и есета. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 149-162.

 24. Кьосев, Александър. Четенето във всекидневния свят: смяна на кадъра. В: Общуване с текста: Сборник с теоретически статии и есета. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 69-100.

 25. Лакова, Мери. Условия за комуникация и процес на комуникация при минимална единица диалог. В: Български език: орган на Института за български език при Българската академия на науките, 1992, №5, с. 429-433.

 26. Лозанов, Георги. Дискурси. В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №2.

 27. Милчев, Любомир. Четенето и читателската празнота. В: Общуване с текста: Сборник с теоретически статии и есета. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 163-168.

 28. Михайлов, Владимир. Огледалото на комуникационната и медиаполитика. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №10, с. 2-3.

 29. Мицова, Диана. Информационната политика в мрежата от социални връзки. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №11-12, с. 4-6.

 30. Монова, Тотка. 100 дни "Подкрепа": Вестник "Подкрепа". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №1, с. 53-54.

 31. Монова, Тотка. Вестникът в новото социално пространство: Вестник "Континент". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №11-12.

 32. Монова, Тотка. Вестникът като детектив: Вестник "168 часа". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №2, с. 49-50.

 33. Монова, Тотка. Вестникът като идея: Вестник "Век 21". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №3, с. 51-53.

 34. Монова, Тотка. Вестникът като ирационалност? Вестник "Зора". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №8, с. 55-57.

 35. Монова, Тотка. Вестникът като модел на властта: Вестник "Демокрация". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №10, с. 50-52.

 36. Монова, Тотка. Вестникът като политически атракцион: Вестник "Дума". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №9, с. 52-54.

 37. Монова, Тотка. Вестникът като социология: Вестник "1000 дни". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №5, с. 55-56.

 38. Монова, Тотка. Вестникът като философия: Вестник "Култура". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №4, с. 54-56.

 39. Монова, Тотка. Дискредитиране на противника чрез осмиване: Предизборните текстове във в. "Дума". В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №1, с. 2-10.

 40. Николичина, Миглена. Постмодернистката библиотека. В: Общуване с текста: Сборник с теоретически статии и есета. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 111-120.

 41. Папазов, Боян; Брадварова, Елена. Информацията е власт. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №2, с. 5-8.

 42. Пеева, Бинка. Не прощавам падането върху килимчето пред властта. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №5, . с. 19-22.

 43. Петров, Милко. Информационно поведение на медиите. В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №1, с. 2-10.

 44. Петрова, Елена. Обективите на времето в средствата за масова комуникация. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 24, 1992, №3, с. 68-75.

 45. Пехливанова, Нина. Масовото общуване в алтернативни комуникативни измерения. В: Социологически преглед = Bulgarian sociological review, 1992, №3, с. 71-78.

 46. Пешева, Маргарита. Телевизионният пъзeл на президентската кампания. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 2, 1992, №5, с. 22-24.

 47. Спасов, Орлин. Живот и любов в класическото пространство. В: Ars Erotica. София: Дом за лит. и изкуства за деца и юноши, Кръг Синтез към Дружеството за НБУ, 1992, с. 117-125.

 48. Спасов, Орлин. Литературната творба: „закрепостеност” или живот в сменящи се контексти. В: Общуване с текста: Сборник с теоретични статии и есета. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 101-110.

 49. Стоилова, Любинка. Генезис на архитектурния образ и архитектурната комуникация. В: Техническа мисъл, 1992, №3, с. 81-85.

 50. Стоицова, Толя. Компетентността в общуването. В: ИКО: икономика, култура, общество, Год. 22, 1992, №1-2, с. 7-10.

 51. Стоицова, Толя. Общуването е нещо повече от изречените думи: Открита позиция на тялото – символ на искреност и доброжелателност. В: ИКО: икономика, култура, общество, Год. 22, 1992, №7, с. 34-36; №8, с. 6-7.

 52. Стойков, Любомир. Всекидневна култура и журналистика. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №3, с. 2-5.

 53. Стойков, Любомир. За границите между еротиката и порнографията. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 24, 1992, №3, с. 81-85.

 54. Стойков, Любомир. Междукултурна невербална комуникация в бизнеса. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 24, 1992, №6, с. 28-34.

 55. Стойков, Любомир. Очаквайте, търсете, четете... абонирайте се!: Наблюдения върху рекламата във вестници и списания. В: Български журналист: журналистика и общество, 1992, №11-12, с. 13-15.

 56. Стойков, Любомир. Фирмената култура. В: Ескорт бизнес, 1992, Ч. 1, №9, с. 3-5; Ч. 2, №10, с. 3-6.

 57. Стоянова, Юлиана. Вербална комуникация между възрастни и деца: Социолингвистичен аспект. В: Език и литература: списание за общодостъпно разглеждане на езика, литературата и народния бит, 1992, №1, с. 37-49.

 58. Стоянова-Йовчева, Станка. Първа международна конференция на Българското дружество по приложна лингвистика на тема "Усвояване на чужди езици и междукултурни контакти. Междуезикова и междукултурна комуникация" [София, юни 1992 г.]. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 1992, №5, с. 60-62.

 59. Тодоров, Антоний. Лидери, партии, масмедии. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №4, с. 2-5.

 60. Тулешков, Николай. Кой какъв е в българската преса. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №6, с. 18-25.

 61. Христов, Чавдар. „Стъклени перли” в социалната ситуация. В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, Год. 24, 1992, №3, с. 99-106.

 62. Цекова, Екатерина. Видове музейна комуникация. В: Известия на Националния исторически музей. Т. 9, 1992, с. 234-249.

 63. Чолаков, Стефан. Под дъгата на демокрацията. В: Български журналист: журналистика и общество, Год. 34, 1992, №5, с. 43-45.

 64. Kaftandjiev, Christo; Stoyanova, Felly. Test Measuring of Tropes Understanding in Teaching-English as a 2nd-Language. In: Linkoping Studies in Education and Psychology, 1992, No 34, pp. 61-67.