2001

Сборници

 1. 24 часа: Вестникът. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов, Росен Янков. – София: Книгоизд. къща Труд, 2001. – 224 с. ISBN 954-528-235-5
 2. Будители народни. Авт. Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. – 311 с. ISBN 954-07-1613-6
 3. Българска рекламна енциклопедия. Авт. Димитър Доганов, Боян Дуранкев. – София: Ciela Soft and publ., 2001. – 398 с. ISBN 954-649-388-0
 4. Българският частен бизнес и кризата – социално-психологически аспекти. Състав., науч. ред. Минчо Драганов. – София: Изд. на Института по социология при БАН, 2001. – 207 с. ISBN 954-90844-1-8
 5. Европейска интеграция и медии: Проект Темпус „Университетски център за продължаващо обучение на журналисти”: №2. Състав. Милан Миланов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001. – 176 с. ISBN 954-8194-47-3
 6. Журналистиката днес и утре: Българо–германски сборник: Студии по журналистика: В 3 т.: Т. 3. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001. – 128 с. ISBN 954–8194–45-7
 7. История на света в дати: 38 000 пр. Хр. – 1997: Политика, икономика, изкуство, нрави, куриози. Ред. Милко Петров. – София: Атлантис, 1996; 1997; 1999. – 648 с. (без ISBN)
 8. Комуникации, медии, интернет: Многоезичен тълковен речник: Бълг., англ., нем., фр., итал., рус. Авт.–състав. Петър Ангелов. – София: [Болид], 2001. – 575 с. ISBN 954-612-012-X
 9. Комуникация в ромските общности. Авт. Дочо Михайлов, Харалан Александров, Кремена Будинова, Мая Младенова. – София: Програма на ООН за развитие, 2001. – 56 с. ISBN 954-9724-40-9
 10. Медиите за сексуална култура и репродуктивно здраве: Оценка на ситуацията: Проучване. Авт. Мирослава Янова, Лидия Линдрова, Петър Живков, Зорница Велчева, Найден Николов. – София: Фонд за народонаселение на ООН, Мин. на здравеопазването, 2001. – 100 с. ISBN 954-9724-33-6
 11. Наръчник за партниране при разрешаване на конфликти. Ред. Татяна Дронзина, Цветан Давидков. – София: Фондация Европартньори 2000, 2001. – 39 с. ISBN 954-90814-2-7
 12. Политическият имидж – парадокс по български: Лятна школа по пъблик рилейшънс, 2001, София, Нов български университет, Департамент Масови комуникации: Сборник. Ред. Десислава Бошнакова. – София: Нов бълг. унив., 2001. – 108 с. ISBN 954-535-254-X 
 13. Първи алманах на списание “Медиа и реклама”: Един учебник по журналистика: По идея на Веселин Димитров. Състав. Димитър Найденов, Венета Попова. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001. – 216 с. ISBN 954-8194-52-X
 14. Пътеводител – съдебна власт и медии. Авт. Елена Бангиева, Душана Здравкова, Роза Георгиева, Ирина Гъркова, Румен Георгиев, Румен Ненков, Васил Чобанов. – София: Сиби, 2001. – 84 с. ISBN 954-730-097-0
 15. Работа с медии: Практически справочник ДПС, Либерален съюз. Състав. Самуел Леви. – София: Инст. за либерални изследвания, 2001. – 32 с. (Либерална библиотека; Kн. 25)
 16. Радиото – между властта и професионализма: Сборник с док.-стенограми, протоколи, декларации, заповеди, законопроект за радиото и телевизията, статии и интервюта, обхващащ периода на кризата в Бълг. нац. радио от 4 дек. 2000 г. до 3 май 2001 г. Ред. Юлиана Методиева, Росица Стойкова. Предг. Красимир Кънев. – София: Български хелзинкски комитет, 2001. – 272 с. ISBN 954-9738-02-7
 17. Ръководство за решаване на конфликти. Авт. Татяна Дронзина, Толя Стоицова, Цветан Давидков, Милена Цветкова, Мирослав Николов. Състав. Мирослав Николов. – София: Фондация Европартньори 2000, Асоц. на регион. и европ. сътрудничество – Кърджали, 2001. – 81 с. ISBN 954-90814-1-9
 18. Справочник '2001: Книгоиздателства, книжарници, периодични издания в България. Състав. Татяна Дерменджиева и др. – София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2001. – 328 с. ISBN 954-523-062-2
 19. Трети сектор, четвърта власт: Сборник. Състав. Снежана Попова. – София: Българска медийна коалиция, 2001. – 100 с. (без ISBN)
 20. Управление и законодателство на електронните медии: Проект Темпус „Университетски център за продължаващо обучение на журналисти”: №3. Състав., науч. ред. Лилия Райчева, Милан Миланов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001. – 184 с. ISBN 954–8194–50-3

Монографии

 1. Аврамов, Велко. Комуникационна политика на фирмата. – София: Ciela Soft and publ., 2001. – 244 с. ISBN 954-649-389-9
 2. Анастасова, Лина. Маркетингови комуникации в туризма и услугите: Или как да привлечем и задържим потребителите на турист. и др. услуги. – Казанлък: Ирита, 2001. – 167 с. ISBN 954-9993-09-4
 3. Ангов, Константин. Журналистическото разследване: Родови признаци и видови отличия. – София: Воен. изд., 2001. – 172 с. ISBN 954-509-218-1
 4. Бакърджиева, Теодора. Съвременни комуникации: Какво може да се открие в Интернет?; Как да се намери информация в Интернет? 3. прераб. и доп. изд. – Варна: Славена, 2001. – 328 с. ISBN 954-579-137-3
 5. Борисова, Таня. Комуникации и връзки с обществеността. – Ст. Загора: Акад. изд. Тракийски унив., 2001. – 78 с. (без ISBN)
 6. Брезински, Стефан. Журналистическа стилистика. 2. съкр. и попр. изд. – Шумен: ИПК Юнона, 2001. – 157 с. ISBN 954-766-015-2
 7. Василев, Бойко. Утопии и антиутопии на новите медии. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001. – 184 с. ISBN 954-8194-46-5

1098а. Василев, Симеон. Световният гамбит. – София: Даная интернешънъл, 2001. – 452 с.

 1. Велев, Младен. Маркетингови комуникации. 2. изд. – София: Софттрейд, 2001. – 476 с. ISBN 954-9725-08-1
 2. Вълканова, Веселина. Графичен дизайн: Нови оформителски концепции на всекидневника. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001. – 176 с. ISBN 954-8194-48-1
 3. Дерменджиева, Грета. Увод в компютърно-опосредстваната комуникация. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. – 216 с. ISBN 954-07-1596-2
 4. Ефремов, Ефрем. Масонски идеи в публицистичното творчество на Димо Кьорчев и Йордан Бадев. – София: Гражд. д-во Критика, 2001. – 148 с. ISBN 954-90642-4-7
 5. Игнатовски, Владимир. Електронната Геновева или комуникативната природа на зрелището. – София: Колибри, 2001. – 343 с. ISBN 945-529-199-0
 6. Калагларски, Георги. Силата на джуджетата: Регионални медии и политически кампании. – Варна: Ателие'89, 2001. – 168 с. ISBN 954-9580-27-X.
 7. Кафтанджиев, Христо. Absolut semiotics. – София: Ciela soft and publ., 2001. – 384 с. ISBN 954-649-433-X
 8. Кръстева, Невяна. Рекламата – езикът на мисълта и душата. – София: Център по качество, производителност и мениджмънт, 2001. – 117 с. ISBN 954-91006-1-8
 9. Мавродиева, Иванка. Парламентарното красноречие в България в ХVІІІ, ХІХ и ХХ ОНС. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. – 102 с. ISBN 954-07-1603-9
 10. Маринов, Руси. Пъблик рилейшънс: Медии, корпорации, комуникации: Кризисни ситуации. Предг. Тодор Петев. 2. прераб. и доп. изд. – София: ИК Ваньо Недков, 2001. – 340 с. ISBN 954-8176-54-8
 11. Пейчева, Добринка. Телевизионното въздействие и културните норми. – София: Квазар, 2001. – 158 с. ISBN 954-8826-07-0
 12. Петев, Тодор. Комуникация и социална промяна. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001. ISBN 954-8194-49
 13. Петров, Милко. Персоналният имидж. – София: Атлантис-медия, 2001. – 186 с. (без ISBN)
 14. Попова, Снежана. Социално време и медиен разказ 1989-2000. – София: ЛИК, 2001. – 208 с. ISBN 954-607-513-2
 15. Райков, Здравко. Корпоративен имидж. – София: Дармон, 2001. – 204 с. ISBN 954-90511-3-7
 16. Райков, Здравко. Технология и техники на публичната комуникация. – София: Дармон, 2001. – 284 с. ISBN 954-90511-2-9
 17. Тодорова, Румяна. Стратегии в света на рекламата. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2001. – 240 с. ISBN 954-577-102-X
 18. Трашлиев, Ралчо; Станчева-Попкостадинова, Васка. Социална комуникация и адаптация. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2001. – 91 с. ISBN 954-680-214-X
 19. Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. – София: Gaberoff, 2001. – 224 с. ISBN 954-9607-69-0
 20. Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Био–библиография. – София: Gaberoff, 2001. – 160 с. ISBN 954-9607-69-7. DOI:10.2139/ssrn.2831207
 21. Цолов, Бисер. Рекламата в спорта. – София: МАР, 2001. – 68 с. ISBN 954-91179-1-X
 22. Цонева, Иванка. Делови комуникации и връзки с обществеността: Ч. 1-2. 2. прераб. изд. – Свищов: Акад. изд. Д. А. Ценов, 2001. Ч. 1: Делови комуникации: Делова кореспонденция; Кандидатстване за работа; Общуване с чужденци. – 308 с.; Ч. 2: Връзки с обществеността. – 152 с. ISBN 954-23-0024-7 (ч. 1); ISBN 954-23-0026-3 (ч. 2)
 23. Чантов, Пенко; Пенчева, Ангелина. Комуникации и връзки с обществеността. – [Пловдив]: Фондация Помогни на нуждаещите се, 2001. – 100 с. (без ISBN)
 24. Шопова, Таня. Култура и комуникация. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2001. – 140 с. ISBN 954-680-180-1

Студии и статии

 1. Абаджимаринова, Румяна. Необходимост от комерсиализация на библиотечната дейност. В: Съюз на библиотечните и информационните работници: ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 5–6 юни 2001. Available from: https://www.lib.bg/dokladi2001/rumiana.htm
 2. Агайн, Ралица. Нови стъпки в интерактивните медии. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №2-3 (февр.-март), с. 38.
 3. Александрова, Петя. Индустрията на мечтите произвежда и зло. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №12 (дек.), с. 43, 45, 46.
 4. Бекяров, Данаил. Добрички вестници до 1913 г.: Вестник "Добрич". В: Краезнание – Добрич: Издание на Дружеството на краеведите и на клуб Родознание в град Добрич, 2001, №1, с. 46-50.
 5. Белев, Благовест. Използване на средствата за комуникация на кораба за корекция на морските карти. В: Морски научен форум. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2001, №5, с. 270-274.
 6. Беличева, Ева. Първи български електронен вестник [Mediapool bg]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №2 (февр.), с. 9, 11.
 7. Белова, Нина. Децата – жертви на насилие през погледа на медиите. В: Обществено възпитание, 2001, №6, с. 22-27.
 8. Бенбасат, Алберт. Еротика и порнография. В: Страница (Пловдив), 2001, №3.
 9. Богданов, Димитър. Научно обслужване на развитото гражданско информационно общество. В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 2001, №4-6, с. 21-30.
 10. Варов, Александър и др. Обърнете внимание на е-рекламата. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №9 (септ.), с. 2-4, 6-7, 9-13.
 11. Величков, Петър. Българската книжарница „Отец Паисий” на Симеон Василев в Пловдив. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 8, 2001, №1, с. 48-53.
 12. Велкова, Росица. Висшите училища в Германия с профили печатна комуникация. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, 2001, №3, с. 35-36; №4, с. 25-26.
 13. Велкова, Росица. Центърът за печат и медии (ZDM) в Бавария. В: Полиграфия: независимо научно-техническо списание за техника, технология и организация на редакционно-издателския процес и печатното производство = Poligrafia, Год. 12, 2001, №2, с. 35-36.
 14. Венелинова, Наталия. Влиянието на Дунавската тема върху публичния образ на България (върху контент-анализ на печатни медии). В: Научни трудове – Русенски университет Ангел Кънчев = Proceedings – University of Rousse Angel Kanchev. Т. 38, №1, 2001, с. 113-116.
 15. Волгин, Петър. Без лудост и апокалипсис няма медиа. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №1 (ян.), с. 8-10.
 16. Гаджев, Владимир. Дългата радиосянка на Сирака. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №6 (юни), с. 36-38.
 17. Гетова, Елена. Двуезични страхове: Мотивационни реакции и стратегии във фр.-бълг. вестници през Възраждането. В: Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Филология. Т. 39, 2001, №1, с. 183-192.
 18. Господинов, Георги и др. Кризата в БНР: Дискусия на бр. на тема „Какви са последиците за общия български медиен пейзаж и за обществените нагласи от скандала в БНР през първите месеци на 2001?”. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2001, №47, с. 99-110.
 19. Гуленова, Мария; Гуленова, Десислава. Веднъж дигитализирана, една книга никога няма да бъде изчерпана. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №6 (юни), с. 34-35.
 20. Дайнова, Аня. Комуникация по руски. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №3 (март), с. 24, 26.
 21. Дерменджиева, Грета. Българските вестници в Интернет. В: Журналистиката днес и утре: Българо-германски сборник. Т. 3. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001, с. 111-128.
 22. Дерменджиева, Грета. Компютърното обучение – превантивна мярка срещу пристрастяването към компютрите и Интернет. В: Педагогическа превенция и корекционна дейност – съдържание и технологични аспекти. Международна конференция на тема “Педагогическа превенция и корекционна дейност – съдържание и технологични аспекти”, Китен (6-11 юли 2001). София, 2001, с. 225-229.
 23. Дерменджиева, Грета. Метаформоза библиотеки. В: IX Всероссийская научно-практическая конференция “Духовность, здоровье и творчество в системе мониторинга качества образования”. Казан – Йошкар-Ола: Центр инновационных технологий, 2001, с. 318-319.
 24. Дерменджиева, Грета. Новые учебные дисциплины как средство адаптации к компьютерно-опосредственной коммуникационной среде. В: Международная научно-практическая конференция “Адаптация к професональной деятельности как психолого-педагогическая проблема: Методологические основания, пути и способы решения”. Част 3. Барановичи, Беларусь, 2001, с. 51-53.
 25. Дерменджиева, Грета. Он-лайн общности в Интернет. В: Интернет – среда за нови технологии в информационното общество: Сборник с доклади от Четвъртата научна конференция с международно участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество, 10-13 октомври 2001, Велико Търново. Велико Търново, 2001, с. 106-113.
 26. Дерменджиева, Грета. Условия за развитие на корпоративния ПР в България. В: Обществена комуникация: Пъблик рилейшънс. Реклама. Масмедии: Информация. Теория. Практика, 2001, №2(17), с. 12-13.
 27. Деянов, Петър. Масмедии и масова култура – една културна манипулация. В: Научен алманах Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. Сер. История, култура, медиа: Т. 1. Варна, 2001, с. 103-107.
 28. Дилов, Любен син. XXI век, чалгата и медиите. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №1 (ян.), с. 13-15.
 29. Димитров, Веселин. „Дарик” – алтернативата!?!. В: Първи алманах на „Медиа и реклама”: Един учебник по журналистика. София, 2001, с. 43–48.
 30. Димитров, Веселин. Програма „Христо Ботев”. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №2 (февр.–март), с. 13–14.
 31. Димитров, Веселин. Радиопрограмата: Фрагменти. В: Журналистиката днес и утре: Българо-германски сборник: Т. 3. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001, с. 46–61.
 32. Димитров, Веселин. Хоризонт !?!. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №1 (ян. ), с. 5–7.
 33. Димитрова, Боряна. Публичният образ на НСРТ – скандали и реалност. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2001-2002, №48, с. 87-89.
 34. Драганов, Минчо. Алтернативи в разбирането на националната идентичност. В: България – национална и европейска идентичност. Състав., отг. ред. П. Ганчев. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2001, с. 29–37.
 35. Драганов, Минчо. Балканският манталитет като мит и реалност. В: Етнокултурен диалог на Балканите. Състав., науч. ред. Донка Александрова. София: Брайлова печатница при ССБ, 2001, с. 37-52.
 36. Драганов, Минчо. Бюрокрацията и частният бизнес у нас в условията на криза. В: Българският частен бизнес и кризата – социално-психологически аспекти. София: Изд. на Института по социология при БАН, 2001, с. 110-135.
 37. Драганов, Минчо. Кризата и частният бизнес у нас: от икономика към социална психика и обратно. В: Българският частен бизнес и кризата: Социално-психологически аспекти. София: Изд. на Института по социология при БАН, 2001, с. 5-23.
 38. Дурчев, Александър. Викът и мълчанието в [тактиката на] PR. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №4-5 (апр.–май), с. 55-56.
 39. Ефремов, Ефрем. Хората, които правят парите [в големия тенис]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №6 (юни), с. 57-59.
 40. Ефтимова, Андреана. Академичното есе и чуждестранните студенти – бъдещи дипломати. В: Languages for Specific Purposes. Варна: Стено, 2001, с. 69-73.
 41. Ефтимова, Андреана. Кандидатпрезидентското тяло говори. В: Медия & Реклама, 2001, №12 (декември), с. 19-22. Също в: Кандидатпрезидентското тяло говори. В: Литернет = LiterNet: списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, 21.08.2005, №8 (69). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/president.htm
 42. Ефтимова, Андреана. Паралингвистичен идиолект (наблюдения върху поведението на водещи в публицистични телевизионни предавания по БНТ). В: Проблеми на българската разговорна реч: №5. Велико Търново: Faber, 2001, с. 208-217.
 43. Ефтимова, Андреана. Полисемия или омонимия: Невербални случаи в публицистичните телевизионни предавания. В: Българският език през ХХ век. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, Пенсофт, 2001, с. 387-393.
 44. Железаров, Ангел. Дидактическата комуникация. В: Бизнессекретар: научно-методическо списание, Год. 5, 2001, №1, с. 11-13.
 45. Замбова, Антония. Изменения в журналистическите микрожанрове на популярния български печат. В: Българска реч: списание за езикова култура, Год. 7, 2001, №1, с. 24-30.
 46. Занкова, Бисера и др. Медиите – възможности и политика. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2001, №46, с. 189-214.
 47. Златева, Минка. Велик комуникатор. В: Вълшебникът: Юбилеен сборник за Б. Бочев. Състав. Минка Златева. Велико Търново: ПИК, 2001, с. 136-141.
 48. Златева, Минка. Руската емигрантска журналистика в България. В: Бялата емиграция в България. Институт по история на БАН. София: ИК Гутенберг, 2001, с. 196-202.
 49. Иванов, Димитър. Медии и [национална] сигурност. В: Един завет, Год. 10, 2001, №2, с. 31-33.
 50. Игнатовски, Владимир. Домът, в който живеем: За топографията на труда и развлеченията. В: Кино: издание на Съюз на българските филмови дейци,2001, №5, с. 33-37.
 51. Инджев, Ясен; Милошев, Георги; Беличева, Ева. Колко са медиите в България? В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №7 (юли), с. 13.
 52. Йорданова, Юлия. Херменевтика на националното (Опит върху „Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов). В: Коментар. Интерпретация. Възможности за четене. София, 2001, с. 186-209.
 53. Камбуров, Димитър. Hotbird срещу Astra. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №2-3 (февр.-март), с. 25-27.
 54. Константинова, Здравка. „Софиянец” и „Столичен 24 часа”. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №2 (февр.), с. 12-14.
 55. Кошлуков, Емил. Фалшификации и манипулации [на изборните резултати]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №3-4 (март-апр.), с. 77-80.
 56. Лозанов, Георги. Влияние на популярната музика върху езика на медиите. В: Българско музикознание = Bulgarian Musicology, 2001, №2.
 57. Лозанов, Георги. Встъпление на научната конференция "Ре-капитулацията". В: Бюлетин на НСРТ, 2001, №11-12.
 58. Лозанов, Георги. Дясна реклама, ляв закон. В: Първи алманах на Медиа и реклама, София, 2001, с. 36-42.
 59. Лозанов, Георги. Затворът, лудницата и музеят. В: Журналистиката днес и утре: Българо-германски сборник. Т. 3. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001, с. 79-89.
 60. Лозанов, Георги. Порнографският остров. В: Страница: литературно списание, 2001, №3, с. 40-43.
 61. Лозанов, Георги. Раждането на автора в българската фотография. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №2-3 (февруари/март).
 62. Лозанов, Георги. Триъгълникът: държава – НПО – медии. В: Трети сектор, четвърта власт. София: Българска медийна коалиция, 2001, с. 27-36.
 63. Лозанов, Георги. Четящото тяло. В: 24 часа: Вестникът. София: Книгоизд. къща Труд, 2001, с. 206-215.
 64. Лозанов, Георги; Найденов, Димитър; Христов, Емил. Последно по темата [за резултатите от изборите за президент на България, ноем. 2001]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №12 (дек.), с. 7-12.
 65. Малинова, Лучия. Иновационни аспекти на художествената комуникация в предучилищна възраст. В: Предучилищно възпитание: месечно научно-методическо списание, 2001, №1, с. 22-25.
 66. Манов, Божидар и др. Регулацията – минното поле на електронните медии. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №10 (окт.), с. 2-4, 6-11.
 67. Манов, Божидар и др. Траш телевизията [в България]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №3 (март), с. 2-4, 6-9.
 68. Маринов, Руси. Бъдещето е на виртуално-семантичната комуникация. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2001, №4, с. 13-15.
 69. Маринов, Руси. Комуникационният отговор по време на кризата в Америка. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2001, №5, с. 15-16.
 70. Марков, Владимир. „Бертелсман” се пренася във виртуалното пространство. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №3 (март), с. 28-29.
 71. Марков, Владимир. Мастодонтът АОЛ – Тайм Уорнър. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №5 (май), с. 21.
 72. Миланов, Милан. Глобализъм, международни организации, медии. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 30, 2001, №6, с. 89-110.
 73. Миланов, Милан. Медии и политика. В: Международни отношения: списание за дипломация, политика и икономика, Год. 30, 2001, №3, с. 57-76.
 74. Миленкова, Невена; Нешков, Любчо; Узунов, Красимир. Новините online – безплатни, но скъпи: Информацията в българския интернет. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, 2001, №7, с. 70-74.
 75. Миленкова-Киен, Росица. Новият век и новият мултимедиен човек. В: Връзки с обществеността: тримесечно научно-приложно списание, 2001, №1, с. 32-36.
 76. Михайлов, Владимир и др. Новинарството. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №11 (ноем.), с. 2-4, 6-12.
 77. Монова, Тотка. Джендер стереотипи в екстаза на комуникацията. Модели на българската преса. В: Образът на жените в медиите. София: Фондация Джендър проект в България, 2001.
 78. Неделчев, Михаил. БНР, БНТ – власт-професионализъм. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2001-2002, №48, с. 90-92.
 79. Нейкова, Мария. Стратегии за присъствие на третия сектор в медиите. В: Трети сектор, четвърта власт. София: Българска медийна коалиция, 2001, с. 77-82.
 80. Ненчев, Минчо. Българските градове в полосите на трансевропейската комуникация – урбанистични проблеми и перспективи за устойчиво развитие. В: Архитектура: списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика, 2001, №3, с. 50-53.
 81. Николова, Мила; Бахарова, Петя. "По света и у нас" все още е с най-висок рейтинг. В: Тема: седмично списание по обществено-икономико-политически теми, 2001, №4, с. 72-73.
 82. Огнянова, Нели. Как е в Европа: медийните регулатори. В: Европа 2001: двумесечно издание за култура и социална политика, 2001, №4, с. 15-17.
 83. Огнянова, Нели. Медии и избори 2001. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №4-5 (апр.-май), с. 5-6.
 84. Орликовски, Мариан. Журналистиката е диалог. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №1 (ян.), с. 37-40.
 85. Панайотов, Филип. Уроците на В. Г. Короленко. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, 2001, №6-7, с. 80-83.
 86. Перянова, Ирина. Изграждане на умения по интеркултурна комуникация. В: Чуждоезиково обучение: двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, Год. 16, 2001, №5, с. 34-44.
 87. Петев, Тодор. Петелът на гласността. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №9 (септ.), с. 37-38.
 88. Петкова, Дияна. Homo Ludens в епохата на Интернет. В: Ние: месечно списание за политика, история и култура, 2001, №7-8, с. 32-33.
 89. Петкова, Дияна. Дискусията за писмеността и религията като реактуализация на проблема за националната идентичност в България. В: България – национална и европейска идентичност. Състав., отг. ред. П. Ганчев. Варна: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2001, с. 77-81.
 90. Петкова, Дияна. Механизми за изграждане на националните идентичности на Балканите. В: Етнокултурен диалог на Балканите. Състав. Донка Александрова. София, 2001, с. 140-150.
 91. Петров, Милко. Вестникарският пейзаж на промяната. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №2 (февр.), с. 4-6.
 92. Петров, Милко. Не е лека съдбата на регионалния печат. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №3 (март), с. 12-14.
 93. Петров, Милко. Размишления над новия вестник „Дневник”. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №4 (апр.), с. 15-16.
 94. Петров, Милко. Фенерът на Диоген проправя пътя на имиджмейкъра. В: Обществена комуникация: Пъблик рилейшънс. Реклама. Масмедии: Информация. Теория. Практика, 2001, №1, с. 4-5, 22.
 95. Петров, Росен. Междузвездни войни или Шоуто отвръща на удара. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №7-8 (юли-авг.), с. 30-32.
 96. Петров, Цветан и др. [Новите онлайн медии]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №1 (ян.), с. 25-30.
 97. Петрова, Жана и др. Частно радио се прави с... формат. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №8 (авг.), с. 2-4, 6-10, 12-13.
 98. Попова, Венета. Да претеглим данните. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №3-4 (март-апр.), с. 3, 5-8, 10-12.
 99. Попова, Снежана. Как БНР отрази изборите. В: Демократически преглед: списание за либерално гражданско общество и култура = Democratic review: a magazine for liberal civic society, 2001, №47, с. 102-105.
 100. Попова, Снежана. Медии и неправителствени организации: Практики на взаимодействие. В: Трети сектор, четвърта власт. София: Българска медийна коалиция, 2001, с. 43-49.
 101. Райков, Здравко. Публична комуникация и футболно хулиганство. В: Противодействие на футболното хулиганство: Сборник. София, 2001, с. 81-90.
 102. Райчева, Лилия. Медийната конвергенция. В: Управление и законодателство на електронните медии: Проект Темпус "Университетски център за продължаващо обучение на журналисти": №3. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001, с. 15-33.
 103. Райчева, Лилия. Предизвикателствата на медийната конвергенция към традицията на съвременните комуникации. В: Журналистиката днес и утре: Българо-германски сборник: Т. 3. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001, с. 90-100.
 104. Рожков, Сергей; Иванчева, Людмила. Публикационна активност и цитируемост на учените от България и Латвия в периода 1993-1998 г.: Съпоставителен библиометричен анализ за 15 водещи научни области. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 9, 2001, №1, с. 66-75.
 105. Рожков, Сергей; Иванчева, Людмила; Шапошник, Сергей. Позицията на БАН в системата на международните писмени научни комуникации: Библиометричен анализ. В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание, Год. 9, 2001, №3, с. 79-86.
 106. Саев, Христо. Италия – медии, футбол, Берлускони. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №9 (септ.), с. 28-29.
 107. Семов, Марко. Един може би излишен предговор. В: Найденов, Тотко. Нощна птица: Един лекар за любовта: Публиц. роман. София, 2001, с. 5–7.
 108. Семов, Марко. За него науката се оказа по-силна от властта. В: Историкът – гражданин и учен: Сборник в чест на акад. Илчо Димитров. Състав. Никола Аврейски, Тодор Попнеделев. София, 2001, с. 37–39.
 109. Серафимова, Мила. Различия при възприемане на етичните стандарти в медиите. В: Родна реч: литературно списание за ученици, 2001, №3, с. 44-47.
 110. Спасов, Орлин. От политиката до гражданите. В: 24 часа: Вестникът. София: ИК Труд, 2001, с. 89-101.
 111. Спасов, Орлин. Фотографията в медиите: исторически реконструкции (от времето на Възраждането до късния социализъм). В: Социологически проблеми: тримесечно списание на Института по социология при БАН, 2001, №3, с. 172-192.
 112. Стамболова, Албена. Събития и телевизия. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №11 (ноем.), с. 3, 5.
 113. Стефанов, Валери. Дяволът чете Евангелието. В: Коментар. Интерпретация. Възможност за четене. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001, с. 11-18.
 114. Стоицова, Толя. Непроницаемото медийно лице на властта. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №9 (септ.), с. 35-37.
 115. Стойков, Любомир. Мода без цензура: Мода и субкултура – І част. В: Мода, 2001, №42, ян., с. 16-19.
 116. Стойков, Любомир. Мода без цензура: Мода и субкултура – ІІ част. В: Мода, 2001, №43 (февр.), с. 19-20.
 117. Стойков, Любомир. Предизвикателството на скандалните модни промоции. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №2 (февр.), с. 14-16.
 118. Стойчева, Милена. Да прескочиш въжето на „Дондуков” 1: [Пресцентърът на МС]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №1 (ян.), с. 76-77.
 119. Стойчева, Милена. За релефа на феминизацията [в българската журналистика]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №4-5 (апр.-май), с. 59-60.
 120. Стоянова, Людмила. Културно-просветните дилеми на българското общество от края на 19. век в драматургията на Захари-Стояновия вестник „Свобода”. В: Годишник – Варненски свободен университет. Т. 7, 2001, с. 477-505.
 121. Табакова, Весела; Димитрова, Анелия. Следизборни диалози. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №4-5 (апр./май), с. 67-72.
 122. Тодоров, Валери. Политическият ефект от разпада на империята на Гусински [руската НТВ]. В: Медиа свят: събития, анализи, личности, 2001, №6 (юни), с. 16-17.
 123. Увалиев, Петър. Занаятът: [Фонограма на лекция пред студенти и преподаватели, СУ, Фак. по журналистика и масова комуникация, 1994 г.]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №7-8, с. 11-13.
 124. Увалиев, Петър. Фрагменти: [Фонограма на лекция пред студенти и преподаватели, СУ, Фак. по журналистика и масови комуникации, 1994]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №11, с. 29-30.
 125. Увалиев, Петър. Чиракуване: [Фонограма на лекция пред студенти и преподаватели, СУ, Фак. по журналистика и масови комуникации, 1994]. В: Медиа & Реклама: месечно списание, 2001, №9-10, с. 28-30.
 126. Филева, Петранка. Маркетингов подход за общественото радио. В: Управление и законодателство на електронните медии: Проект Темпус "Университетски център за продължаващо обучение на журналисти": №3. София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2001, с. 64-85.
 127. Цветкова, Милена. Епистоларната комуникация между Стоян Аргиров и Константин Иречек. В: Академик Стоян Аргиров и библиотечното дело в България: Сборник с материали от научна конференция по случай 130 г. от рождението му. София, 2001, с. 113-121. DOI:10.13140/RG.2.1.3699.9920
 128. Цветкова, Милена. Злоупотреби с личната информация. В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, Год. 4, 2001, №3-4, с. 124-134.
 129. Цветкова, Милена. Имиджът на библиотеката. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, Год. 8, 2001, №3-4, с. 42-45.
 130. Цветкова, Милена. Кого заблуждава Папата? В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 11, 2001, №4-5, с. 85-87.
 131. Цветкова, Милена. Комуникационен мениджмънт или новата парадигма на библиотечната професия. В: Съюз на библиотечните и информационните работници: ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 5–6 юни 2001. Available from: https://www.lib.bg/dokladi2001/milena.htm
 132. Цветкова, Милена. Конфликти между местни социални актьори и медиите. В: Партниране при разрешаване на конфликти. София: Фондация Европартньори 2000, 2001. Available from: http://medicalnet_bg.org/europartners2000/pub/conflict/conflict.html
 133. Цветкова, Милена. Медиите – екологичен филтър срещу безумните намерения. В: Везни: месечно издание за литература, изкуство, критика и философия, Год. 11, 2001, №1, с. 104-107.
 134. Цветкова, Милена. На/за какво служи интелектуалецът? В: Понеделник: списание за теория, политика и култура, 2001, №7-8, с. 142-152.
 135. Цветкова, Милена. Световните медии – екологичен филтър на безумните намерения. В: Ново време: списание за социални идеи, политика и култура, Год. LXXVI, 2001, №1, с. 98-103.
 136. Цветкова, Милена. Фетишизация на културните умения. В: Философски алтернативи: списание на Института по философски изследвания при БАН = Philosophical alternatives, Год. 10, 2001, №3-4, с. 18-22. Available from: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=211707
 137. Янкулова, Ива. Фолклорната комуникация между нашия и „отвъдния” свят (по фолклорни материали от село Борово, Средните Родопи). В: Годишник на Асоциация Онгъл = Annual of Ongal Association. Т. 2, 2001, №2, с. 134-137.
 138. Eftimova, Andreana. Do we say something new in our e-mails?. In: Human and Computer: Verbal Communication and Interaction via Computer. Ed. by Tatiana Slama-Cazacu. Editura Europolis: Constanta, 2001, pp. 153-169.
 139. Lozanov, Georgi. The Birth of the Author in Bulgarian Photography (Eight Names From the 80's). In: Imago (Slovakia), 2001, Winter, №11, рp. 42-50. Available from: http://www.fotofo.sk/imago/no11/anotation.htm
 140. Raycheva, Lilia. Journalism Schools In Europe: Bulgaria: Faculty of Journalism and Mass Communication from Sofia, St. Kliment Ohridski University. In: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 2001, No 15-16, pp. 19-61.
 141. Raycheva, Lilia. Mass Media in Bulgaria on the Transformation Track. In: Journalism after USSR: Ten Years After: Proceedings of International Conference. Moscow: European Consortium for Communications Research, 2001, pp. 3-10.
 142. Raycheva, Lilia. The 1989-1999 Decade of Journalism Training in Bulgaria. In: The Global Network = Le Reseau Global (School of Journalism and Mass Communication Studies, University of Bucharest), 2001, No 15-16, pp. 203-211.
 143. Tabakova, Vesela. PR and confidence building in Bulgaria. In: European studies, 2001, No 4.
 144. Zlateva, Minka. Development of Public Relations in Bulgaria (1989-2000) = Развитие на пъблик рилейшънс в България (1989-2000). In: Vilniaus Universitetas Informaticijos mokslai, 2001, No 16. Vilniaus:Vilniaus Universiteto leidykla, pp. 70-86.
 145. Zlateva, Minka. Ethics in Communication: Case Studies from Bulgaria. In: Spanning the Boundaries of Communication. Ed. by Eskelinen Sari, Saranen Their, Tuhkio Tetti. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2001, pp. 163-172.
 146. Zlateva, Minka. La press bulgare: etique, professionalisme, responsibilite. In: Еtudes Balkaniques, 2001, No 8: Les medias creatuers de leur image dans le Sud-Est europeen: la presse. Paris: De Boccard, 2001, pp. 183-197.
 147. Zlateva, Minka. Pripadove studie s Bulharska: Kauzy z etiky v kommunikacii. In: Otazky zurnalistiky, 2001, No 3-4. Bratislava: Slovak Academic Press, pp. 313-316.
 148. Zlateva, Minka. Strukturübersicht, Profilbeschreibung und Forschungsüberblick an der Fakultät für Journalistik und Massenkommunikation der Universität Sofia. In: Medienhochschulen und Wissenschaft. Strukturen – Profile – Positionen. Hgs. Karl Friedrich Reimers, Gabriele Mehling. Konstanz: UVK, 2001, S. 121-127.

Zlateva, Minka; Zlateva, Anka. Bulgariаn Cultural Heritage: its Interpretation and Presentation – Problems and Prospects. In: AECCHIP – ARIADNE 5, Prague, 17-23.09.2001. Available from: http://www.arcchip.cz