Споразумение между Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара и Факултета по журналистика и масова комуникация