Description

През лятото на 2021 г. ФЖМК подава документи за кандидатстване по четири конкурса, финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН. Към септември 2021 г. документите по три от конкурсите предстоят да бъдат разгледани и се очакват становищата на Фонда. Едно проектно предложение е одобрено и вече е подписан договорът за финансирането му.

Одобрен е проектът за международен научен форум на тема „Практически аспекти на медийната грамотност“, който е част от конкурсната сесия на Фонд Научни изследвания при МОН за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България. Номер на договора: КП-06-МНФ/ 16 от 24.08.2021 г.

ПРОЕКТ

За международен научен форум на тема „Практически аспекти на медийната грамотност“

Конкурсна сесия на Фонд Научни изследвания при МОН за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Вследствие на „пренасищането с информация“, което Х. Саймън забелязва като тенденция още в края на 70-те години, медийната грамотност има нарастващо значение в съвременния свят. Невъзможността за работа с информация и обработка на получени данни дори от новинарските емисии води до загуба на човешки животи по време на пандемията от COVID-19 в България и по света. Липсата на рационален анализ на политическите съобщения доведе до любопитни феномени в международен план като Брекзит и избирането на Тръмп за президент на САЩ. Това са само малка част от множеството сигнали, че обществото ни трябва да положи целенасочени усилия за справяне с дефицитите по отношение на медийна грамотност сред масовата аудитория. Форумът „Практически аспекти на медийната грамотност“ си поставя за цел да бъде платформа за среща на теорията и практиката свързани с този проблем в България. Организатор на събитието ще бъде Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - най-старото и престижно висше училище в Република България.

Characteristics

Договор
Договор КП-06-МНФ/ 16 от 24.08.2021 г.
Статут на проекта
спечелен, подписан договор