Стая 11
Тел. 029308 409; 029819409
Имейл fjmc@uni-sofia.bg

Главен инспектор администрация Мариела Николова