FJMC

Каб. 57

fss.fjmk@students.uni-sofia.bg

Facebook

Instagram

 

 • Петър Желев (Председател) - 2 курс, специалност "Журналистика" 
  pyzhelev@uni-sofia.bg
 • Людмила Киорогло (Главен секретар) - 1 курс, специалност "Книгоиздаване"
  kioroglo@uni-sofia.bg
 • Камелия Димова (Заместник-председател) -  2 курс, специалност "Връзки с обществеността"
  kameliavd@uni-sofia.bg
 • Диляна Стоянова (Редовен член) - 4 курс, специалност "Журналистика"
  diljanais@uni-sofia.bg
 • Ива Иванова (Редовен член) - 4 курс, специалност "Журналистика"
  ivaei@uni-sofia.bg
 • Ивайло Киров (Редовен член) - 1 курс, специалност "Връзки с обществеността"
  imkirov@uni-sofia.bg
 • Росен Цаковски (Редовен член) - 4 курс, специалност "Журналистика"
  rcakovski@uni-sofia.bg
 • Тодор Драганов (Редовен член) - 3 курс, специалност "Журналистика"
  todorbd@uni-sofia.bg
 • Васил Василев (Асоцииран член) - 2 курс, специалност "Журналистика"
  vasilkv1@uni-sofia.bg
 • Елисавета Балтова (Асоцииран член) - 4 курс, специалност "Връзки с обществеността"
  ebaltova@uni-sofia.bg
 • Искра Янкова (Асоцииран член) - Магистърска програма "Журналистика и медии"
  iskraj@uni-sofia.bg
 • Мартин Керефейски (Асоцииран член) - 1 курс, специалност "Журналистика" 
  kerefeyski@uni-sofia.bg