Анета Милкова

Анета Милкова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Гл. асистент
Кабинет
67к. , ет. III
Приемно време
Сряда 13-16 ч.