Калин Калинов

kalin
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Заместник-декан
Кабинет
56, ет. ІІI
Приемно време
Вторник 14–16 ч.