Луливера Кръстева

Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Гост-преподавател
Професор
Кабинет
71, ет. ІV
Приемно време
Monday 14.00 – 15.00
Телефон
9308 236