Мануела Манлихерова

Мануела Манлихерова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Кабинет
33, ет. ІІ
Приемно време
Понеделник 15-16 ч., петък 11-12 ч.