Мая Василева

Мая Василева
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Кабинет
56, ет. ІІI
Приемно време
Вторник 10.30–11.30 ч., вторник 11.30-12.30 ч.
Телефон
02/ 93 08 401