Мила Серафимова

Мила Серафимова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Функционален заместник-декан
Кабинет
54, ет. ІІІ
Приемно време
Сряда 12:30 - 14:00 ч.
Телефон
02/ 9308 292