Николай Михайлов

nikm
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Заместник-декан
Кабинет
28, етаж II
Приемно време
Понеделник 10-11 ч., четвъртък 10-11 ч..
Телефон
029807972