Орлин Спасов

FJMC
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Кабинет
33, ет. ІІ
Приемно време
Thirsday 16.00 - 17.00
Телефон
9308 210