Светлана Станкова

Светлана Станкова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Заместник-декан
Кабинет
58, ет. ІІI
Приемно време
Cряда 14–16 ч.
Телефон
02/ 98 07 902