Светлана Станкова

Светлана Станкова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Зам.-декан
Кабинет
58, ет. ІІI
Приемно време
Приемно време: сряда 13.00 – 15.00 часа
Телефон
02/ 98 07 902