Теодора Георгиева

tdg
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Гл. асистент
Кабинет
71, ет. IV
Приемно време
Вторник 13.30–17.30 ч., четвъртък 13-14 ч.