Венцислав Димов

vd
Научна степен
Доктор на науките
Преподавателски титли
Професор
Ръководител
Кабинет
33, ет. ІІ
Приемно време
Wednesday 12.00 - 13.00
Телефон
9308 210