Юлия Йорданова

Юлия Йорданова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Гл. асистент
Кабинет
76, ет. IV
Приемно време
Thirsday 14.00 - 16.00 h.
Телефон
02/ 9308 484