Жана Попова

Жана Попова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Кабинет
кабинет: 26, ет. ІІ
Приемно време
Сряда 8-9 ч, четвъртък 9-10 ч..
Телефон
02/ 9308 241