Факултетът по журналистика и масова комуникация организира ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“.

докт. семинар

Семинарът ще се проведе на 12 и 13 декември 2022 г. в платформата за видеоконференции Teams.

Докторантите от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация са поканени да вземат участие в семинара с 10-минутни доклади. Докладите могат да са свързани с актуалните им изследвания в областта на обществените комуникации и информационните науки, с методологиите и подходите при подготовката на дисертационните трудове.

Каним всички студенти, докторанти, постдокторанти, преподаватели и изследователи за участие в обсъжданията и дискусиите. Семинарът ще даде възможност на младите ни изследователи  да запознаят аудиторията с различни подходи, интерпретации и обобщения в комуникационните изследвания.

Линкове на сесиите и програма на семинара.

Разработките, подготвени за Докторантския семинар, след положително двойно рецензиране ще бъдат включени в новия том от поредицата докторантски сборници „Медии и комуникации“.

Очакваме Ви!