Докторска програма „Медии и комуникации“ през 2023 г.

medПрез 2023 г. ФЖМК ще приеме докторанти по 17 теми в програмата „Медии и комуникации” от направление „Обществени комуникации и информационни науки”, покриващо научноизследователската специализация на всички катедри във факултета. Кандидатстването започва през септември, а точните дати ще бъдат обявени своевременно.

Повече информация