Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Юбилейна международна научна конференция по повод 70-годишнината от основаването на специалността Журналистика на тема „Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства“.

Конференцията ще се проведе на 27-28 октомври 2022 г. в рамките на Климентовите дни на СУ „Св. Климент Охридски“ в платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.

Събитието ще се проведе със съдействието на официалния партньор Българска телеграфна агенция и с академичното партньорство на Университета във Вилнюс, Литва, Университета в Букурещ, Румъния, и Университета в Ниш, Сърбия.

site

През 2022 г. ФЖМК отбелязва 70-годишнината от създаването на университетската специалност Журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952-1953, когато в Софийския университет е открита специалността Журналистика, прераснала по-късно в отделен факултет – Факултетът по журналистика и масова комуникация.  

Най-учтиво каним за участие специалистите по медии и комуникации, възпитаниците на Факултета по журналистика и масова комуникация, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения и проявления.

Приветстваме интердисциплинарния поглед към съвременните предизвикателства в журналистическото образование и практика, както и в комуникационните дейности изобщо.

Тематичните области, които ще бъдат засегнати на конференцията са:

 • Журналистика;
 • Теория на медиите и комуникацията;
 • Медийно образование;
 • Свобода на словото;
 • Мултикултурализъм, култорология, психология;
 • Социални медии;
 • Дигитални комуникационни технологии;
 • Комуникация в публичния сектор;
 • Индустрия и комуникация;
 • Бъдещето на медиите.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта https://commed21.com/
Ще очакваме вашите заявки за участие до 30 юни 2022 г. Тяхното съответствие с проблематиката на Конференцията и включването им в програмата ще бъде оценено от Научен комитет до 31 юли 2022 г.
Молим да попълните приложения формуляр и да го изпратите на адрес: fjmc@uni-sofia.bg
Време за представяне на докладите  - 7-10 минути.
Работни езици на конференцията: български и английски език.

Такса за правоучастие – 50 евро. Участниците (щатни преподаватели и редовни докторанти) от ФЖМК са освободени от такса правоучастие.
Платежното нареждане за заплатена такса правоучастие се изпраща до 1 септември
2022 г. на имейл: commed@fjmc.uni-sofia.bg

Начин на заплащане на таксата:
само по банков път
СУ "Свети Климент Охридски"
БНБ - ЦУ
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание за плащането: Такса правоучастие в Международната конференция – ФЖМК. Трите имена на участника.

Докладите, изнесени на Конференцията, ще бъдат издадени в сборник с научно рецензиране.
Факултетът по журналистика и масова комуникация приветства академичния диалог в оповестяването на нови и задълбочени изследвания по проблемите на медиите и комуникацията.

Партньори на научния форум:

 • Българска телеграфна агенция;
 • Факултетът по журналистика и комуникационни науки, Университет в Букурещ, Румъния;
 • Факултетът по комуникация, Университет във Вилнюс, Литва;
 • Катедрата по комуникация и журналистика, Университет в Ниш, Сърбия.

Научен комитет:

 • Проф. д-р Веселина Вълканова
 • проф. д-р Николай Михайлов
 • проф. д-р Ралука Раду
 • доц. д-р Мария Стонкиене
 • доц. д-р Ерика Яниуниене
 • доц. д-р ИВана Стоянович Прелевич
 • доц. д-р Дияна Петкова
 • доц. д-р Мануела Манлихерова
 • доц. д-р Орлин Спасов
 • доц. д-р Светлозар Кирилов

Организационен комитет:
Гл. ас. д-р Лора Симеонова, гл. ас. д-р Мая Василева, гл. ас. д-р Мая Стоянова, гл. ас. д-р Никола Вангелов, гл. ас. д-р Теодора Георгиева, ас. д-р Анета Милкова, ас. д-р Йордан Карапенчев, д-р Цветелина Джамбазова

Кореспонденция и връзки с обществеността:
д-р Цветелина Джамбазова
cdzhambazo@uni-sofia.bg
commed@fjmc.uni-sofia.bg