Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира Юбилейна научна конференция по случай 70 години образование по журналистика заедно с нашите официални партньори: Българска телеграфна агенция и Българско национално радио, както и с академичните ни партньори Вилнюски университет, Литва, Букурещки университет, Румъния, Университет в Ниш, Сърбия, Университет "Шота Руставели", Батуми, Грузия
по темата

КОМУНИКАЦИЯТА И МЕДИИТЕ ПРЕЗ XXI ВЕК: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Конференцията ще се проведе на 27 и 28 октомври 2022 г. в рамките на Климентовите дни на видеоконферентната платформа Teams.

com

27 октомври 2022 г. (четвъртък)

10:00 ч. - Откриваща реч на декана на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. д-р Веселина Вълканова

10:10 ч. - Приветствие от Надя Висерс, директор на Европейската асоциация за обучение по журналистика (EJTA)

Пленарна сесия - начало 10.20 ч.

Модератор: Доц. д-р Мануела Манлихерова
Организатор: Гриша Атанасов
(работен език - английски)

  • Милко Петров (Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет). Аспекти на медийната рецепция
  • Ерика Яниуниене, Мария Стонкине (Вилнюски университет, Литва). Обратна връзка на преподавателите със студентите в медийното образование: Създаване на персонализирана учебна среда
  • Ралука Раду (Букурещки университет, Румъния). Цялата добра журналистика е журналистика в обществена услуга
  • Норберт Врабец, Славомир Галик, Сабина Галикова Толнайова (Университет "Св. Кирил и Методий", Словакия). Журналистиката и медийната грамотност като академична дисциплина в Словакия: Исторически подход
  • Каролин Рот-Ебнер, Кристиан Оголдер (Университет Клагенфурт, Австрия). Компетенции по избор. Придобиването на дигитални умения от възрастните хора
  • Валериус Макаревичс (Университет Даугавпилс, Латвия). Особености на комуникативната субкултура на коментаторите на новинарски сайтове

Пълна програма на конференцията

Връзки за достъп до панелите на конференцията

Opening and Plenary Session 27.10.2022, 10 h.

Meeting ID: 332 900 271 305
Passcode: GzAo9D

Transformations of Media Literacy 27.10.2022, 13 h.

Meeting ID: 339 588 574 378
Passcode: 4RqLhu

Communication and Digital Turn 27.10.2022, 13 h.

Meeting ID: 396 064 809 182
Passcode: Tf9hRy

Cultural and Psychological Particularities of the Communicative Process 27.10.2022, 15 h.

Meeting ID: 336 855 224 180
Passcode: c4ZmYL

Journalism and War: Discursive Practices and Educational Challenges 27.10.2022, 15 h.

Meeting ID: 329 494 839 317
Passcode: ZEmDDN

Professional Practice and Education: Contemporary Debates 28.10.2022, 10 h.

Meeting ID: 327 751 623 570
Passcode: WnDoGJ

Contemporary Aspects of Media and Communication Theory 28.10.2022, 10 h.

Meeting ID: 353 226 410 385
Passcode: 9yUK49

Political and Ethical Dimension of the Freedom of Speech 28.10.2022, 13 h.

Changes in the Roles of Social Networks and Future Perspectives of the Media 28.10.2022, 13 h.

Meeting ID: 397 479 977 547
Passcode: DWnCyS
 
Communication as an Industry 28.10.2022, 15 h.

Meeting ID: 320 867 192 513
Passcode: wuXnnr

Transformational Effects in the Field of Mass Communications in Times of Crisis28.10.2022, 15 h.

Meeting ID: 344 511 646 520
Passcode: pCo3Bm

Сайт на конференцията