Открита е изложбата „25 години специалност „Книгоиздаване“

Изложба, посветена на началото на академичното образование по книгоиздаване в България бе открита на 15 май 2023 г. в централното фоайе на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" от 16 ч. Изложбата „25 години специалност „Книгоиздаване“ е организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация и от катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване".

izl00

izl000

В присъствието на преподаватели, студенти и възпитаници на специалност „Книгоиздаване“ изложбата бе открита от проф. д-р Ефрем Ефремов,  ръководител на катедрата, който сподели, че още от създаването си специалността се е наложила като една от специалностите с най-висока степен на реализация на завършващите. Той прочете поздравителен адрес от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, в който се казва:

izl0000„Гордея се че в Софийския университет вече четвърт век непоколебимо и систематично се развива специалността „Книгоиздаване“, която впечатлява с научните изследвания на преподавателите, издателските проекти на студентите… Поздравявам Ви, колеги, че изпълнявате успешно своята мисия.“

В единадесетте пана на изложбата са представени ярко две основни теми: развитието на специалността през този четвърт век и издателските проекти на студентите. Историческият аспект е представен чрез снимки и факсимилета, запечатали важни моменти от академичната дейност на студенти и преподаватели. Отразени са различни събития като откриване на учебна година, дипломиране, защити на дипломни работи, премиери на книги.Творческата дейност е представена чрез списанията и книгите, създадени през годините от студентите по книгоиздаване в резултат от учебния процес. В изложбата намират място медийният отзвук на създаденото от студентите и академичния състав. С висока документална стойност са снимките на студентите от първия випуск, както и черновата на писмото на тогавашния Ректор проф. Иван Лалов до Министерството на образованието и науката, с което се аргументира необходимостта от университетско подготовка на кадри за българското книгоиздаване.
Експозицията ще бъде достъпна за разглеждане от 15.05. до 19.05.2023 г. в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет, след което ще бъде преместена във фоайето на Факултета по журналистика и масова комуникация за откриването на Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози", посветена също на годишнината на академичното образование по книгоиздаване.

izl08