Студенти разкриват двете лица на изкуствения интелект в книга с две корици
    
Нова заплаха или нова възможност е изкуственият интелект за издателската индустрия? Отговорите на този въпрос търсят студентите по книгоиздаване от втори курс във Факултета по журналистика и масова комуникация в книгата си „От ръкопис към алгоритъм“. Изданието е творческият резултат на дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас 1 и 2“ с преподавател д-р Георги Александров. Студентите се изявяват не само като автори, но извършват също редакторската обработка, графичното оформление и предпечатна подготовка. 
dve
Освен студентите в книгата има още един автор – изкуственият интелект. Някои текстове експериментално са написани с използване на езиковия модел ChatGPT и са обособени в отделна част на сборника. В нея читателят ще намери футуристичен разказ и неговия машинно генериран вариант, обстойно интервю с изкуствения интелект, тест за разпознаване на оригинални произведения и техните дигитални имитации.  Чрез изкуствен интелект е генерирана и една от двете корици на изданието. Изданието съдържа две книжни тела, обърнати огледално едно към друго. В другата част на книгата са представени мнения на експерти по информационни технологии, издатели, университетски преподаватели. Обобщена е анкета за въздействието на изкуствения интелект върху книгоиздателската индустрия. Студентите навлизат и в проблематиката на регулацията на използването на изкуствен интелект, застрашените професии в книгоиздаването, нарушаването на авторските права. 
Премиерата на книгата „От ръкопис към алгоритъм“ ще се състои на 6 юни от 18:00 ч. в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация. Всеки гост на събитието ще получи екземпляр от сборника. Електронното издание е достъпно на сайта на Факултета.