mem

Меморандум за сътрудничество между ФЖМК, УНИЦЕФ и АЕЖ