Ани Николова

Кабинет
10, ет. I
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
029308226

Милена Банова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
Дейност
График за изготвяне изпитна сесия и разпис на занятията
Кабинет
32, ет II
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9861724

Таня Димитрова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
Кабинет
32, ет II
Телефон
02/9861724

Христиана Владова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
ОКС
Магистър
Кабинет
11
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9819409

Цветелина Джамбазова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
Дейност
Научна и проектна дейност
Кабинет
32, ет II
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9861724