проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК

Веселина Вълканова 1
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Декан
Кабинет
30, ет. II
Приемно време
Понеделник 13.00 - 15.00 ч.
Телефон
02 980 93 54
02 930 82 15