Веселина Вълканова, декан на ФЖМК

ValkanovaV
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Декан
Кабинет
30, ет. II
24, ет. II
Приемно време
Понеделник 13-17 ч.
Телефон
02 980 93 54
02 930 82 15

Николай Михайлов

nikm
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Заместник-декан
Кабинет
28, етаж II
Приемно време
Понеделник 10-11 ч., четвъртък 10-11 ч..
Телефон
029807972

Светлана Станкова

Светлана Станкова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Заместник-декан
Кабинет
58, ет. ІІI
Приемно време
Cряда 14–16 ч.
Телефон
02/ 98 07 902

Калин Калинов

kalin
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Заместник-декан
Кабинет
56, ет. ІІI
Приемно време
Вторник 14–16 ч.