проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК

Веселина Вълканова 1
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Декан
Кабинет
30, ет. II
Приемно време
Понеделник 13.00 - 15.00 ч.
Телефон
02 980 93 54
02 930 82 15

Светлана Станкова

Светлана Станкова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Зам.-декан
Кабинет
58, ет. ІІI
Приемно време
Приемно време: сряда 13.00 – 15.00 часа
Телефон
02/ 98 07 902

Николай Михайлов

nikm
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Зам.-декан
Кабинет
28, етаж II
Приемно време
Monday 11 - 12 ч.
Телефон
029807972