Веселина Вълканова

проф. д-р Веселина Вълканова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Декан
Кабинет
30, ет. II
Приемно време
Понеделник 13.00 - 15.00 ч.
Телефон
02 980 93 54
02 930 82 15

Андреана Ефтимова

Andr
Научна степен
Доктор на науките
Преподавателски титли
Професор
Ръководна позиция
Зам.-декан
Кабинет
60, ет. III
Телефон
02/ 93 08 379

Дияна Петкова

dp
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Зам.-декан
Кабинет
67, ет. ІІІ
Приемно време
Tuesday 15.00 – 17.00
Телефон
9308 493

Светлана Станкова

Светлана Станкова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Зам.-декан
Кабинет
58, ет. ІІI
Телефон
02/ 98 07 902