Международна научна конференция “Media And Communication: Transformations And Development In The Digital Age”

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира международна научна конференция като част от честванията по случай 135-та годишнина от създаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията ще се проведе на 26-27 октомври 2023 г. в рамките на Климентовите дни на СУ „Св. Климент Охридски“ в платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.
comm2Събитието ще се проведе с академичното партньорство на Източния университет в Кентъки, САЩ, Политехническия институт в Лисабон, Португалия, Университета във Вилнюс, Литва, Университета в Букурещ, Румъния, Университета Батуми Шота Руставели, Грузия.

Kаним за участие специалистите по медии и комуникации, възпитаниците на Факултета по журналистика и масова комуникация, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения и проявления.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта https://commed21.com/
Ще очакваме вашите заявки за участие до 30 юни 2023 г. Тяхното съответствие с проблематиката на Конференцията и включването им в програмата ще бъде оценено от Научен комитет до 31 юли 2023 г.
Молим да попълните приложения формуляр и да го изпратите на адрес: commed@fjmc.uni-sofia.bg

Време за представяне на докладите  - 7-10 минути.
Работни езици на конференцията: български и английски език.

Такса за правоучастие – 50 евро. Участниците (щатни преподаватели и редовни докторанти) от ФЖМК са освободени от такса правоучастие.
Платежното нареждане за заплатена такса правоучастие се изпраща до 1 септември
2023 г. на имейл: commed@fjmc.uni-sofia.bg

НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА:
само по банков път
СУ "Свети Климент Охридски"
БНБ - ЦУ
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание за плащането: Такса правоучастие в Международната конференция – ФЖМК. Трите имена на участника.

Докладите, изнесени на Конференцията, ще бъдат издадени в сборник с научно рецензиране.
Факултетът по журналистика и масова комуникация приветства академичния диалог в оповестяването на нови и задълбочени изследвания по проблемите на медиите и комуникацията.

ПАРТНЬОРИ НА НАУЧНИЯ ФОРУМ:

  • Университетът в Букурещ, Румъния – Факултет по журналистика и комуникационни науки
  • Университетът във Вилнюс, Литва – Факултет по комуникация
  • Източен университет в Кентъки, САЩ – Училище по комуникация
  • Университет Витаутас Магнус, Литва – Факултет по политически науки и дипломация
  • Университет Батуми Шота Руставели, Грузия
  • Политехнически институт в Лисабон, Португалия – Училище по социална комуникация

НАУЧЕН КОМИТЕТ:
 
Проф. д-р Веселина Вълканова
Проф. д-р Николай Михайлов
Проф. д-р Светлозар Кирилов
Проф. д.н. Венцислав Димов
Проф. д-р Джини Уайтхаус
Проф. д-р Сарунас Лиекис
Проф. д-р Инга Шамилишвили
Проф. д-р Ралука Раду
Доц. д-р Мария Стонкиене
Доц. д-р Ерика Яниуниене
Доц. д-р Мануела Манлихерова
Доц. д-р Мила Серафимова
Доц. д-р Светлана Станковa
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Гл. ас. д-р Анета Милкова, гл. ас. д-р Лора Симеонова, гл. ас. д-р Мая Стоянова, гл. ас. д-р Никола Вангелов, ас. д-р Виктория Бисерова, ас. д-р Йордан Карапенчев, ас. Ирина Гъркова, д-р Цветелина Джамбазова

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА:
д-р Цветелина Джамбазова cdzhambazo@uni-sofia.bg

 

Програма на конференцията